Duurzame oplossingen

Warmtepompen

Warmtepompen nemen bij lage temperatuur warmte op die bij hoge temperatuur weer wordt afgegeven. De meest voorkomende soorten warmtepompen werken door een vloeistof bij lage temperatuur te laten verdampen en de damp bij hoge temperatuur te laten condenseren. Er zijn verschillende systemen en de keuze hangt af van de situatie, omdat er ook een groot verschil in rendement tussen de verschillende warmtepompen is. Enkele voorbeelden van systemen die op de markt zijn, zijn; lucht/lucht-warmtepomp, lucht/water-warmtepomp, water/water-warmtepomp.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.

Warmtekrachtinstallatie

Met een warmtekrachtcentrale wordt in het algemeen een elektriciteitscentrale bedoeld waarbij de restwarmte ook wordt gebruikt. Bijvoorbeeld een verbrandingsmotor die een dynamo (generator) aandrijft en waarbij de restwarmte in het koelwater en uitlaatgassen wordt gebruikt om in de omgeving een object (huis, kas) te verwarmen. In de glastuinbouw wordt de techniek van een warmtekrachtcentrale veel toegepast voor het opwekken van CO2 en elektriciteit. Typische voorbeelden zijn aardgasmotoren bij bloementeelt in kassen, waarbij de opgewekte elektriciteit wordt gebruikt voor kunstmatige belichting en de warmte voor verhoging van de temperatuur in de kas. Soms wordt ook de CO2 uit de uitlaatgassen gebruikt om de planten te bemesten. Hiermee wordt een veel hoger rendement uit aardgas gehaald, dan wanneer het gas alleen zou worden verbrand voor het warmwatercircuit en de elektriciteit apart wordt ingekocht. Naast gasmotoren worden ook wel gasturbines gebruikt. Gasturbines hebben een lager thermodynamisch rendement, maar leveren hun restwarmte op een hogere temperatuur, waardoor ze juist bij warmte-krachttoepassingen gebruikt worden. Op grotere schaal vindt het plaats bij elektriciteitscentrales die hun restwarmte gebruiken ten behoeve van bijvoorbeeld stadsverwarming

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.

Geothermie

Er kan energie worden gewonnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs, zgn. geothermie. De warmte die de geothermiecentrale oppompt op wel 2km diepte, wordt middels pompen via het warmtenet getransporteerd naar de eindgebruikers. Ook voor deze discipline hebben wij de ervaring & kennis in huis. De pomphuizen kunnen door ons ontworpen worden compleet met besturing en de afnamebewaking. Bij een komkommerkwekerij in IJsselmuiden staat een mooi voorbeeld van een geothermieproject.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.

Houtgestookte cv-installaties

Voor projecten waar warmte duurzaam opgewekt moet gaan worden is een houtgestookte cv – installatie een goed alternatief. Voor zowel de particulieren als de zakelijke markt zijn er verschillende mogelijkheden. Houtgestookte installaties zijn er in vermogens van tot wel 1.500 kW en kunnen in cascade geschakeld ook grotere warmtevragen(stadsverwarming) aan. De installaties zijn van hoogwaardige kwaliteit, compact van formaat, op afstand inloggen is mogelijk en niet geheel onbelangrijk; ze zijn onderhoudsvriendelijk.

Er bestaat ook een mogelijkheid voor een zogenoemde 'turn-key' oplossing, waarbij de installatie, het buffervat en de voorraadbunker in een container gebouwd en op de meest geschikte plek neergezet worden! Deze containers worden ook 'costume made' gemaakt en kunnen desgewenst aangepast worden aan de omgeving (bijv. met houtombouw).

De ketels hebben zich reeds bewezen in diverse sectoren voor verschillende afnemers in de utiliteitsector, agrarische sector, industrie, recreatie- en particuliere sector

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.

Biomassaketel

Voor processen waar de warmte vraag erg groot is zijn biomassaketels zeer geschikt. De biomassaketels kunnen door middel van verbranding van biomassa elektriciteit, warm water (90°C) en warmte opwekken. Ze hebben een vermogen bereik tot wel 20 MW en kenmerken zich door betrouwbaarheid en optimaal draaien in grondlastbedrijf. Het industriële design en de robuuste bouwwijze maken het stoken van een breed spectrum aan brandstoffen mogelijk. De installaties zijn modulair opgebouwd en kunnen aangepast worden naar wens van de gebruiker. Ook is het inbouwen, van installaties tot een nominaal vermogen van 10MW, in een container mogelijk.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.

Warmtenetten

Warmtenetten kunnen ingezet worden om opgewekte duurzame energie te transporteren naar de eindgebruiker(s). Dit wordt gerealiseerd door een tracé aan te leggen met (voorgeïsoleerde) grondleidingen en aan te sluiten bij de eindgebruikers. Door meters er tussen te plaatsen is goed inzichtelijk te maken hoeveel warmte er afgenomen is/wordt (stadswarmte, industrieterrein ect)

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.

Zonnepanelen

Vele duurzame oplossingen maken geen of weinig gebruik van fossiele brandstoffen.

Zonnepanelen zijn daar ook een goed voorbeeld van. De opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van een aantal factoren zoals de effectieve lichtinval, het seizoen, rendement (het percentage van de energie in het op het zonnepaneel vallende zonlicht dat wordt omgezet in elektriciteit). Het rendement verschilt onder meer afhankelijk van het type zonnecel en de ouderdom en de temperatuur. Zonnepanelen zijn praktisch onderhoudsarm.

Dunergy kan u assisteren of faciliteren en samen met u bekijken wat in uw situatie de meest rendabele oplossing is.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.

Installatietechnieken voor (glas)tuinbouw

De glastuinbouw heeft te maken met vele disciplines van de installatietechnieken. Dunergy heeft met haar 60 jaar aan ervaring, alle kennis en ervaring in huis om elk project optimaal op te leveren. Hieronder een greep uit gerealiseerde duurzame oplossingen:

  • Elektriciteit en restwarmte uit biomassa
  • Circulair proces met groengas uit biomassa
  • Warmte, elektra en CO2 uit biomassa
  • Klimaatbeheersing met een warmtepomp
  • Rendementsverbetering door meting en monitoring
  • Hergebruik van water
Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.

Warmte en koude opslag

Met deze methode wordt de warme of de koude energie opgeslagen in de grond. Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing gezien de energiebesparing en CO2-reductie. De watervoerende lagen in de bodem laten zich uitstekend gebruiken om warmte en koude in op te slaan. In de zomer gebruikt men het koele grondwater om gebouwen te koelen, het opgewarmde water slaat men op in de bodem totdat het in de winter wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. Het koelen met grondwater kan direct. Voor verwarming wordt een warmtepomp op de bron aangesloten. In de praktijk zijn met deze techniek besparingen van 95% op koeling en 40-50% op verwarming mogelijk.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.

Restwarmte

Restwarmte is warmte-energie die overblijft bij een energieomzetting. In veel productieprocessen gaat veel (rest)warmte verloren. Wij kunnen u ondersteunen bij projecten waar restwarmte wordt opgevangen om het vervolgens weer opnieuw te gaan gebruiken. Het opvangen van restwarmte kan een aanzienlijk rendement opleveren

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.

Stroom en restwarmte uit biomassa

Het is mogelijk om stroom op te wekken uit biomassa en de restwarmte te benutten voor een ander proces. Bij een biomassa installatie die bijvoorbeeld gestookt wordt op houtsnippers komen bij de verbranding rookgassen vrij. Deze rookgassen worden opgevangen, door een turbine geleid en dit brengt de turbine in beweging. Door de beweging wekt de turbine vervolgens elektriciteit op. Deze elektriciteit gaat rechtstreeks naar de eindgebruiker. Bij verbranding van biomassa ontstaat er, natuurlijk ook warmte. Deze warmte kan wederom ingezet worden voor de warmtevoorziening van de gebruiker of getransporteerd worden via een warmtenet naar andere afnemers.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.